Leírás: D:\egw_ftp\html\Meghivo2012_ junius_7_elemei\image002.png

Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(Tervezet)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2012. szeptember 27-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.       Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.       Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

3.       Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.       Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.       Javaslat

I.       Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására

II.     a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) alapján megtett intézkedések tudomásul vételére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

6.       Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. forduló)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.       Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására (II. forduló)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.       Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon igénylésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

9.       Beszámoló a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, valamint az egyéb területfejlesztési feladatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

Közmeghallgatás keretében:

-        Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi tevékenységének értékeléséről

Előterjesztő: Némedi Gábor r. ezredes, mb. rendőrfőkapitány

-        Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében

Előterjesztő: Tamási Ildikó igazgató

-        Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató

 

10.   Egyebek

 

 

Salgótarján, 2012. szeptember 13.

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés ülését követően – várhatóan 13,00 órai kezdettel – nemzetiségi vitanap megrendezésére kerül sor. Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Bizottsági ülések (2012. szeptember 18. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                      9,00 óra          Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                                                       11,00 óra          Hadady-Hargitay terem