Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2013. június 6-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Javaslat Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – megállapodások módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

8.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló alkotói pályázat kiírására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.       Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről, annak társadalmasításáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

-      Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Nagy László r. alezredes, mb. rendőrfőkapitány

 

-      Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében

Előterjesztő: Tamási Ildikó, a Munkaügyi Központ vezetője

 

-      Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről

Előterjesztő: Varga Béla ügyvezető igazgató

 

-      Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos

 

11.       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

12.       Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

Salgótarján, 2013. május 31.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt

 

 

 

 

A 12. számú napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben a 2013. május 23-ai postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyet a jelen meghívóhoz tartozó anyag egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaz.