Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: január 9. (szerda)

Postázás: január 17. (csütörtök)

Bizottsági ülés időpontja: január 22. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: január 24. (csüt.)

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2013. január 31-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (IV. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

5.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

(A határozat melléklete későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

7.    Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti együttműködés 2012. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.    Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2013. január 17.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2013. január 22. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                               9,00 óra           Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                                        11,00 óra         Hadady-Hargitay terem