Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

 

2014. február 27-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról (kiegészítés)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.    Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja egyeztetési változata társadalmasítására, valamint az ahhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására és a programozással összefüggő további intézkedésekre

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

8.    Javaslat Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között kötendő, a 2014-2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről szóló Stratégiai megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

9.    Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2014. február 25.

 

 

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt