Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli ülését a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, valamint a Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódó munkafolyamatok miatt

 

2013. március 21-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

Alapítói jogkörben:

 

2.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

I.   alapító okiratának módosítására

II. alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására

       Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.  Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.  Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső kontrollrendszer működésének értékeléséről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

                      dr. Barta László, főjegyző

 

 

5.  Egyebek

 

 

Salgótarján, 2013. március 13.

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

A 3. számú napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben a 2013. március 7-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyag egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaz.