Nógrád Vármegye Közgyűlésének

 elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése soron következő ülését összehívom

 

2024. január 25-én (csütörtök) 10.00 órai kezdéssel

 

Salgótarjánba, a Vármegyeháza Hadady-Hargitay termébe.

 

 

1.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága 2023. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Lehel Zoltán igazgató

 

2.  Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.  Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4. Javaslat a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. évi üléstervének módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.  Javaslat Nógrád Vármegye Közgyűlésének elnöke 2024. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

Salgótarján, 2024. január 22.

 

                                                                                                           Skuczi Nándor

Bizottsági ülések (2024. január 25. – csütörtök)

 

Területfejlesztési Bizottság                    08,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,15 óra         Hadady-Hargitay terem