Nógrád Vármegye Közgyűlésének

 elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése soron következő ülését összehívom

 

 

2023. június 8-án (csütörtök) 10.00 órai kezdéssel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe.

 

Napirend:

 

1.  Beszámoló a közbiztonság helyzetéről a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság által 2022. évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

     Előterjesztő: Dr. Somssich Gabriella, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 2022. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Zsiga Tamás, a hivatal vezetője

 

3.  Tájékoztató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2022. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán vármegyei igazgató

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád vármegyében

     Előterjesztő: Tamási Ildikó főosztályvezető

 

5.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6. Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.  Javaslat a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Bagó József, vármegye jegyzője

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.  Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata, valamint a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 Dr. Bagó József, vármegye jegyzője

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.  Javaslat a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

10.       Javaslat 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig hozott határozatok felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Bagó József, vármegye jegyzője

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11. Javaslat falu- és tanyagondnoki képzés – Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatával – közös szervezésben történő megvalósítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12. Javaslat „Kulturális programok Nógrád Vármegye Önkormányzatának szervezésében a Madách 200 emlékév kapcsán” elnevezésű egyedi miniszteri támogatási kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13. Javaslat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója okán, az Országgyűlés által hozott 5/2023. (III.31.) Ogy. határozathoz történő csatlakozásra

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

15. Javaslat a vármegyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

Salgótarján, 2023. június 5.

 

           

 

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2023. június 8. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,00 óra         Hadady-Hargitay terem