Nógrád Vármegye Közgyűlésének

 elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése soron következő ülését összehívom

 

2023. április 27-én (csütörtök) 10.00 órai kezdéssel

 

Salgótarjánba, a Vármegyeháza Hadady-Hargitay termébe.

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának 2022. évben végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Imreh Erika, a hivatal vezetője

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 2022. évben végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Hári Ildikó, a hivatal vezetője

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Vass Miklós elnök

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat vármegyei bírósági ülnökök választására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7. Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat a 2022. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

 

9.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének értékelésére, a 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint az ügyvezető munkabérének módosítására

Előterjesztő: Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

 

 

 

 

10.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

11.  Javaslat a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Lőrincz Gyula, ügyvezető igazgató

 

12.       Javaslat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13.       Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2023. április 25.

 

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülés (2023. április 27. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,45 óra         Hadady-Hargitay terem