Nógrád Vármegye Közgyűlésének

 elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése soron következő ülését összehívom

 

2023. november 16-án (csütörtök) 10.00 órai kezdéssel

 

Salgótarjánba, a Vármegyeháza Hadady-Hargitay termébe.

 

Napirend:

 

1.    Tájékoztató a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Seres Tibor, vármegyei igazgató

 

2.    Javaslat a Nógrád Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

 

3.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4. Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat egyes rendeletek hatályon kívül helyezésére

     Előterjesztő: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye jegyzője

 

6.  Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépésre

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 9. és 11. számú függelékének módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat az MBH Bank Nyrt.-vel Együttműködési Megállapodás megkötésére

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.    Javaslat a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.     Egyebek

 

Salgótarján, 2023. november 13.

 

                                                                                                                       Skuczi Nándor