Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2022. január 27-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2021. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Lehel Zoltán, megyei igazgató

     (A tájékoztató később kerül megküldésre.)

 

3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz döntés-előkészítő bizottságába történő delegálásra

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására

     Előterjesztő: Körmendy Lilla ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat a közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítására

     Előterjesztő: Meló Ferenc, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága elnöke

 

 

 

 

 

10.       Javaslat

     I.     a közgyűlés főállású alelnöke illetményének

     II.   a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2022. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

12.  Javaslat

     I. a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

     II. a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

     közigazgatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13.       Javaslat a Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

14.       Tájékoztató a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum Plusszal kapcsolatos aktuális döntések meghozataláról

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

15.       Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2022. január 24.

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülések (2022. január 27. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,30 óra         Hadady-Hargitay terem