Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2019. november 21-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

 

1.  Javaslat Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezésére

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Szabó Ágnes, a hivatal vezetője

 

3.  Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Tervéről szóló rendelet elfogadásához a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalására készült dokumentáció jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.  Javaslat

     I. a Ma a Holnapért Alapítvány

     II. a Teret a Tehetségnek Alapítvány

     III. a Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány

     támogatására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.  Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására

     Előterjesztő: Barna János, az értéktár bizottság elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

7.  Javaslat

I.    a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

II.   a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

kötött megállapodások felülvizsgálatára

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. augusztus, szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

9.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Seres Tibor, megyei igazgató

 

10.       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

11.       Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

I.     TOP-1.3.1-15 azonosítószámú "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"

II.   TOP-1.4.1-19 azonosítószámú "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"

című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

Salgótarján, 2019. november 14.

 

                                                                                                                       Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2019. november 21.)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,00 óra         Hadady-Hargitay terem