Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2019. január 24-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Ürmössy Ákos megyei igazgató

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységéről

Előterjesztő: Vass Miklós megyei elnök

 

3.  Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2019. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat

     I. a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

     II. a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

     kötött megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. december hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

9. Javaslat a Palócmentő Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

(Az előterjesztés később kerül megküldésre.)

 

 

 

10. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

11. Javaslat    a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

I. TOP-2.1.2-16 azonosítószámú "Zöld város kialakítása"

II. TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

       című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

Salgótarján, 2019. január 21.

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülések (2019. január 24. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,30 óra         Hadady-Hargitay terem