Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2019. december 12-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tevékenységéről

Előterjesztő: Bacsa Annamária főosztályvezető

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Gombik Zsuzsanna főosztályvezető

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató

     (Szóbeli előterjesztés)

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Handó Beatrix, hivatalvezető

 

5.  Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi referens

     (Szóbeli előterjesztés)

 

6.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Bagó József megyei jegyző

 

9.  Javaslat a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Bagó József megyei jegyző

 

10. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi üléstervére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. január 1-jétől 2018. december 31-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Bagó József megyei jegyző

 

 

 

 

12. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2019. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi munka- és pénzügyi tervére

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

13. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Bagó József megyei jegyző

 

14. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2019. évi megyei előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve módosítása egyeztetési dokumentációjának vé­le­mé­nye­zé­sére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

16.       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

17. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre)

 

 

Salgótarján, 2019. december 9.

 

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2019. december 12. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                     09,30 óra         Hadady-Hargitay terem