Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2018. január 25-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Ürmössy Ákos, megyei igazgató

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységéről

Előterjesztő: Vass Miklós, megyei elnök

 

3.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2018. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat

     I.     a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

     II.    a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

     kötött megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat Besztercebánya Megye Önkormányzatával való együttműködési szándék megerősítésére a közös fejlesztési célterületek tárgyában

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége közötti együttműködési megállapodás aláírására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. november és december hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

11. Javaslat a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtásának és a bevándorlásszervező irodák létrehozásának elutasítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

12. Javaslat az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 3. prioritás keretében készített foglalkoztatási akcióterv benyújtásának jóváhagyására

     Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

13. Javaslat a Palóc Mentőalapítvány támogatására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

15. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

I.     TOP-1.1.3-16 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés”

     II.    TOP-1.2.1-16 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”

     III.  TOP-1.4.1-16 azonosítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”

     IV.  TOP-2.1.2-16 azonosítószámú „Zöld város kialakítása”

     V.   TOP-3.1.1-16 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”

     VI.  TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

     VII. TOP-5.3.1-16 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése”

című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

 

Salgótarján, 2018. január 22.

 

 

 

           

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2018. január 25. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,45 óra         Elnöki tárgyaló

Területfejlesztési Bizottság                     09,30 óra         Elnöki tárgyaló