Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2018. december 13-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

Zárt ülés keretében:

 

1.  Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

Nyílt ülés keretében:

 

2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi üléstervére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat Besztercebánya Megye Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tevékenységéről

Előterjesztő: Bacsa Annamária főosztályvezető

 

6.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Gombik Zsuzsanna főosztályvezető

 

7.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató

     (Szóbeli előterjesztés)

 

8.  Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi referens

     (Szóbeli előterjesztés)

 

9.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2019. évi munka- és pénzügyi tervére

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

 

 

11. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Bagó József megyei jegyző

 

12. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2018. évi megyei előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13. Beszámoló az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében beadott pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

14.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. szeptember, október és november hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

15.       Javaslat a Ma a Holnapért Alapítvány támogatására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

16. Javaslat a Megyeháza reprezentatív termeinek elnevezésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

17. Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések”

című pályázaton való részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

18.       Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2018. december 10.

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2018. december 13. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                     09,30 óra         Hadady-Hargitay terem