Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2018. április 26-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

 

2.  Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége tevékenységéről

     Előterjesztő: Fülöpné Gálik Erika igazgató

     (Szóbeli előterjesztés)

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében

     Előterjesztő: Tamási Ildikó, a NMKH Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

7.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

8.  Javaslat a 2017. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

 

10. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének értékelésére, valamint 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

11. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

12.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. január, február és március hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

13. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

14. Javaslat az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat keretében elkészült

     I. megvalósíthatósági tanulmány módosítására

     II. Nógrád Megyei Klímastratégia elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

15. Javaslat „Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020)” (5.0) módosításának elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

16. Javaslat a LIFE IP HungAIRy 2017 című pályázat támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

17. Javaslat

     I.     a Bátonyterenye Óvodásaiért Alapítvány

     II.    Nemti „Gesztenyefa” Óvodáért Alapítvány

     támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

18. Javaslat a Szécsényiek a zenéért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19. Egyebek

 

 

Salgótarján, 2018. április 23.

 

           

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

Bizottsági ülések (2018. április 26. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,45 óra         Elnöki tárgyaló

Területfejlesztési Bizottság                     09,00 óra         Elnöki tárgyaló