Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2017. június 15-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tevékenységéről

Előterjesztő: Gembiczki Ferenc, igazgató

 

2.  Tájékozató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán, megyei igazgató

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala tevékenységéről

     Előterjesztő: Dudás György, a hivatal vezetője

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

6.  Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

 

8.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

  dr. Szabó József, megyei jegyző

 

9.  Javaslat a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”című EFOP-1.6.3.-17. kódszámú pályázaton való részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

 

10.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. március és április hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

11.       Javaslat a Szív a Szívért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

12.       Javaslat

I.   a Muzsikál az Erdő Alapítvány

II. a Polgári Szécsényért Alapítvány

támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.  Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által állítandó Kereszt-emlékmű felszentelése alkalmából a megye polgáraihoz és a települési önkormányzatokhoz szóló ,,Nógrádi Hitvallás” elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

14.       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

15.   Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

 

Salgótarján, 2017. június 9.

 

                       

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

Bizottsági ülések (2017. június 15. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     09,30 óra        Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             09,30 óra         Hadady-Hargitay terem