Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2017. december 14-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tevékenységéről

Előterjesztő: Bacsa Annamária főosztályvezető

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Gombik Zsuzsanna főosztályvezető

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató

     (Szóbeli előterjesztés)

 

4.  Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi felelős

     (Szóbeli előterjesztés)

 

5.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okirata

     I.     módosítására vonatkozó 12/2014. (II. 27.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére

     II.    módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására

     III.  elfogadására vonatkozó 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi üléstervére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítását biztosító intézkedésekre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10. Javaslat a Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi munka- és pénzügyi tervére

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

 

 

12. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szabó József megyei jegyző

 

13.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

14. Beszámoló a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 2017. év II. félévi megyei előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

15. Javaslat a Hugyag – Kovacovce (Szécsénykovácsi) közúti határátkelőhely megvalósítását szolgáló akcióterv kidolgozásában és pályázatban való részvételre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

16. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

17. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

18. Javaslat a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetésére irányuló pályázat támogatására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

19.       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

20. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

Salgótarján, 2017. december 11.          

 

                                               

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülések (2017. december 14. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,30 óra         Nagyterem

Területfejlesztési Bizottság                     09,30 óra         Nagyterem