Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2017. április 20-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

     Előterjesztő: Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

 

2.  Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége tevékenységéről

     Előterjesztő: Fülöpné Gálik Erika igazgató

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében

     Előterjesztő: Tamási Ildikó, a NMKH Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala tevékenységéről

     Előterjesztő: Zsiga Tamás hivatalvezető

 

5.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének értékelésére, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

9.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

10.  Javaslat az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat

     I.     I. féléves előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadására

     II.    megvalósíthatósági tanulmánya megtárgyalására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11.       Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

12.       Javaslat a 2016. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13.       Tájékoztató a határmetszési pontokat érintő intézkedésekről

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

14.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. február hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

15.  Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlanon tervezett emlékmű állításához kapcsolódó intézkedésekre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

16.  Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

17.  Képviselői előterjesztés: „Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása”

     Előterjesztő: Gácsi Péter képviselő úr

 

18.       Egyebek

 

 

Salgótarján, 2017. április 13.

 

                       

                                                                                                    Skuczi Nándor