Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli ülését

 

2016. július 14-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

2.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulására vonatkozó 16/2016. (III. 23.) Kgy. határozat felülvizsgálatára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. május 31. napjával készült beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Javaslat a Földművelésügyi Minisztériumnak a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.    Javaslat

       I.  a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány

       II. a Bolyai János Alapítvány

       támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

7.    Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. május és június hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.    Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2016. július 12.

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. július 14. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,30 óra         Hadady-Hargitay terem