Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2016. január 28-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (V. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.        Tájékoztatás a KEHOP – 1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhívás szerinti projektben való részvételről

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.        Javaslat a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humánfejlesztési Stratégia elfogadására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.    Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

       Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2016. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 8.   Egyebek

 

 

Salgótarján, 2016. január 21.                                                

 

                                                                                                    Skuczi Nándor