Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: április 6. (szerda)

Postázás: április 15. (péntek)

Bizottsági ülés időpontja: április 19. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: április 21. (csüt.)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2016. április 28-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

 

1.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

                 4.    Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosítására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.    Javaslat a határmetszési pontok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok vállalására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

7.    Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

 

 

 

 

8.    Javaslat

       I.   a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum

II. az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum

       támogatására

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

       Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

9.    Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési és területrendezési feladataival összefüggésben végzett 2015. évi munkájáról

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

10.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. március hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

11.  Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2016. április 15.             

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. április 19. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             10,00 óra         Hadady-Hargitay terem