Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2015. szeptember 24-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről

       Előterjesztő: Dr. Nagy László, r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

 

2.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.    Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságába történő tag delegálására

  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel Partnerségi Megállapodás megkötésére

  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári éven túli hitelfelvételével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kötött, 1 millió forint értéket meghaladó szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

9.    Javaslat a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdoni hányad értékesítésére

  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.  Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2015. szeptember 21.

 

 

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2015. szeptember 24. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,40 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,40 óra         Hadady-Hargitay terem