Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2015. április 23-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Javaslat megyei bírósági ülnökök választására

  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

  Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

  (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

2.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és Nógrád Megye Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

8.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

9.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

10.  Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2015. április 9.

 

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2015. április 23. –csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,00 óra         116-os terem