Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2014. szeptember 10-én (szerda) 09.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (IV. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.    Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.    Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzatának 2010 – 2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 stratégiai tervezésért felelős miniszter állásfoglalását követő elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.    Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (szeptember)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Berecz György tű. ezredes, megyei igazgató

 

11.  Egyebek

 

 

Salgótarján, 2014. szeptember 4.

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt