Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli ülését

 

2014. június 5-én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

2.         Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

4.    Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtására (2014. június, előzetes anyag)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.    Egyebek

 

 

Salgótarján, 2014. május 29.

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt