Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: április 9. (szerda)

Postázás: április 17. (csütörtök)

Bizottsági ülés időpontja: április 22. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: április 24. (csütörtök)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2014. április 30-án (szerda) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 

 

 

 

6.    Tájékoztató a 2014-2020-as tervezési időszak feladatainak új ütemezéséről

Előterjesztő: dr. Barta László

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

7.    Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.    Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső kontrollrendszer működésének értékeléséről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

                    dr. Barta László, megyei főjegyző

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

9.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.  Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2014. április 17.

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2014. április 22. – kedd)

 

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                 09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             10,00 óra         Hadady-Hargitay terem