Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2014. január 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (V. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.           Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.    Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti együttműködés tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

 

6.    Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásának elfogadására (2014. január)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések meghozatalára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

 

 

 

8.  Javaslat a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

9.  Javaslat a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

10.       Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

11.  Egyebek

 

 

 

 

Salgótarján, 2014. január 23.

 

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt

 

 

 

Bizottsági ülések (2014. január 30. – csütörtök)

 

 

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             09,00 óra         Hadady-Hargitay terem