Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének – közmeghallgatással egybekötött – soron következő ülését

2014. június 26-án (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.        Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

 

4.        a) Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években végzett tevékenységéről

Előterjesztők: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

b)   Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2012-2014 és tanácsnoka 2010 – 2014. években végzett tevékenységéről

Előterjesztők: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnok

 

5.        Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május 1-jétől 2014. április 30-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

 

6.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS – 11.00 órától

 

-          Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről

Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány

 

 

7.        a) Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásának elfogadására (2014. június)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

b) Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 miniszter részére történő megküldésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.        Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.        Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.    Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

11.    Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

12.  Javaslat az európai területi társuláshoz – a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás-hoz – való csatlakozásra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

13.   Egyebek

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

-          Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében

Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője

 

-          Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: ügyvezető igazgató

 

−     Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: ügyvezető igazgató

 

-          Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: megyei tisztifőorvos

 

 

Zárt ülés keretében:

 

14.  Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

Salgótarján, 2014. június 24.

                                                                                                    Becsó Zsolt