Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2012. december 20-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.  Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

                   dr. Barta László, megyei főjegyző

 

5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez kapcsolódó intézkedések megtételére

    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

(Szóbeli előterjesztés)

 

6. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda NKft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról

    Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató

 

 

7. Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárt ülés keretében

 

 

8. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

    

 

Salgótarján, 2012. december 12.

 

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

A 3. valamint a 8. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2012. december 5-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.