Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

 

2012. április 26-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.        Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.        Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás) továbbá a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.        Javaslat a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedésekre

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

       (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

7.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő kötelező könyvvizsgálati feladatok ellátására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.        Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.        Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

                         dr. Barta László, megyei főjegyző

 

10.    Beszámoló a 2011. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

11.    Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

12.    Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

13.    Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: a kuratórium elnöke

 

14.    Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: a kuratórium elnöke

 

15.    Javaslat a közgyűlés hivatalal igazgatási szünetének, illetve hivatásetikai alapelveinek és etikai eljárásának meghatározására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

16.    Előterjesztés a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

17.    Egyebek

 

Salgótarján, 2012. április 19.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

A 2. valamint a 8. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2012. április 12-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.