Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: október 31. (szerda)

Postázás: november 8. (csütörtök)

Bizottsági ülés időpontja: november 13. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: november 15. (csüt.)

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2012. november 22-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.  Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.  Tájékoztatató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkaanyagáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

6.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.  Tájékoztató Nógrád megye háziorvosi ellátásáról

Előterjesztő: Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, dr. Surján Orsolya, megyei tiszti főorvos

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.  Egyebek

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2012. november 8.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2012. november 13. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                              9,00 óra        Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                                                    11,00 óra        Hadady-Hargitay terem