Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

 

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli ülését

 

2011. augusztus 18-án (csütörtökön) 9.30 órai kezdettel

 

Ceredre, a Faluház Tanácstermébe (Jókai út 3.) összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.      Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.      Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.   Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2011. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására

      Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.   Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására alkalmas ingatlan biztosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.      Javaslat a Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására irányuló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

8.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban lévő pályázatainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.      Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.  Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

11.  Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

12.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő intézmény igazgatója ellen fegyelmi eljárás megindítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

13.  Javaslat személyi térítési díj megállapítása (1244-2/2011. számú határozat) ellen beadott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

Salgótarján, 2011. augusztus 11.

 

                                                                                                          Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 8., valamint a 9. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2011. augusztus 4-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.