Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2011. április 28-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat megyei-, valamint munkaügyi bírósági ülnökök választására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.      Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.      Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.      Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.      Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.      Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.      Beszámoló a 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

   dr. Barta László megyei főjegyző

 

9.      Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

10.  Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Zsibói Gergely, a kuratórium elnöke

 

11.  Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet, a kuratórium elnöke

 

12.  Tájékoztató a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai elképzeléseiről  

Előterjesztő: Farkasné Parditka Magdolna ügyvezető

 

13.  Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

14.  Javaslat a Nógrád megyei aljegyzői pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző

 

 

Salgótarján, 2011. április 21.

 

 

 

 

                                                                                                          Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

A 2., 3., 4., valamint a 14. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2011. április 14-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.