Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2011. május 26-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.      Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratainak módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az intézmények és a hivatal közötti együttműködési megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5.      Javaslat a Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázati eljárás útján történő elidegenítésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.      Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.      Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

8.      Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra

Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató

 

9.      Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2011. május 18.

 

 

 

                                                                                                          Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

A 3., 4., valamint a 8. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2011. május 17-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.